#

راهنمای خرید

 • مطالعه ی توضیحات محصول

  مرحله اول
 • ارتباط با مدیر سایت

  مرحله دوم
 • مشاهده ی نمونه

  مرحله سوم
 • تعیین نحوه ی دریافت محصول

  مرحله چهارم
 • واریز مبلغ از طریق درگاه

  مرحله پنجم
 • نگه داری کد پیگیری محصول

  مرحله ششم
 • دریافت محصول و فعالسازی آن

  مرحله هفتم
 • در صورت نیاز به پشتیبانی با مدیر سایت در ارتباط باشید

  مرحله هشتم